สั่งซื้อสินค้าครบ 500 บาท จัดส่งฟรี

เกี่ยวกับ MTI

ประเภทของธุรกิจ

ในปัจจุบันนี้ ศิลปะการแต่งหน้าได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันและยิ่งจำเป็นมาก สำหรับวงการ รือหน่วยงานเพื่อดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวข้องกับความงาม ศิลปะ และบันเทิง เช่น ธุรกิจโฆษณา วงการแฟชั่น การละคร หรือภาพยนตร์ และเพือตอบสนองความต้องการเหล่านี้ โรงเรียนสอนศิลปการแต่งหน้า MTI จึงได้ก่อตั้งขึ้นเป็น โรงเรียนสอนแต่งหน้าแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย โดยบริษัทในเครือข่ายสหพัฒนพิบูล ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ทางด้านเครื่องสำอาง และการแต่งหน้ามานาน มีผู้เชี่ยวชาญอันทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์การทำงานในวงการเสริมสวย และเครื่องสำอางเป็นผู้ดำเนินการ


รางวัลเกียรติยศ


รางวัลตุ๊กตาทอง

ปี 2526     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยม
ละคร : ครั้งหนึ่งเราเคยรักกัน
ศิลปิน : กาญจนา สายศิริพร และทีมงาน MTI
ปี 2526     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยม
ละคร : รักพยาบาท
ศิลปิน : อำพล สุวรรณจิตร และทีมงาน MTI
ปี 2530     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยม
ละคร : เหยื่อ
ศิลปิน : มนตรี วัดละเอียด, ทวิช สัมมณี
ปี 2531     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยม
ละคร : ตลาดพรหมจารย์
ศิลปิน : มนตรี วัดละเอียด
ปี 2534     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยม
ละคร : สยึมกึ๋ยส์
ศิลปิน : สุยนต์พงษ์
ปี 2535     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยม
ละคร : บุญตังไข่
ศิลปิน : สุยนต์พงษ์
ปี 2537     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยม
ละคร : เสียดาย
ศิลปิน : ต้อม
ปี 2548     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยม
ภาพยนต์ : โหมโรง
ศิลปิน : มนตรี วัดละเอียด, ภูษณิศา กิตติเกรียงไกร
ปี 2555     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยมและทำผม
ภาพยนต์ : จันดารา ปฐมบท
ศิลปิน : ศิลปิน : มนตรี วัดละเอียด, ทิฆัมพร แซ่ลิ้ม
รางวัลเมขลา

ปี 2537     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยม
ละคร : ล่า
ศิลปิน : พงศ์รัต กิจบำรุง
ปี 2538     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยม
ละคร : อยากหยุดตะวันไว้ที่ปลายฟ้า
ศิลปิน : สิทธิพร รุจิวงศ์สถาพร
ปี 2548     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยม
ละคร : สี่แผ่นดิน
ศิลปิน : สิทธิพร รุจิวงศ์สถาพร
รางวัลจากสมาพันธ์ภาพยนต์

ปี 2535     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยม
ละคร : อนึ่งคิดถึงพอสังเขป
ศิลปิน : อัช อินทปุระ
ปี 2537     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยม
ละคร : ฉลุยหิน คนไข่สุดขอบโลก
ศิลปิน : มนตรี วัดละเอียด
รางวัลจากสมาพันธ์ภาพยนต์

ปี 2539     รางวัล : แชมป์เอเชียประเภทแต่งหน้า แฟนซี ณประเทศฮ่องกง
ศิลปิน : มนตรี วัดละเอียด

ผู้บริหารและที่ปรึกษาคุณบุญเกียรติ โชควัฒนา

ประธานกรรมการ


คุณทิพาภรณ์ โชควัฒนา

รองประธานกรรมการ


คุณพรรณอร แสงอาทิตย์

รองประธานกรรมการ


คณสุวรรณี อรรถคำภีวงศ์

กรรมการ


คุณสุรัช กีรติประเสริฐ

กรรมการผู้จัดการคุณแก้วตา องค์สรณะคม

กรรมการ


คุณกิตติยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร

กรรมการ