สั่งซื้อสินค้าครบ 500 บาท จัดส่งฟรี

เกี่ยวกับ MTI

ประเภทของธุรกิจ

ในปัจจุบันนี้ ศิลปะการแต่งหน้าได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันและยิ่งจำเป็นมาก สำหรับวงการ รือหน่วยงานเพื่อดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวข้องกับความงาม ศิลปะ และบันเทิง เช่น ธุรกิจโฆษณา วงการแฟชั่น การละคร หรือภาพยนตร์ และเพือตอบสนองความต้องการเหล่านี้ โรงเรียนสอนศิลปการแต่งหน้า MTI จึงได้ก่อตั้งขึ้นเป็น โรงเรียนสอนแต่งหน้าแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย โดยบริษัทในเครือข่ายสหพัฒนพิบูล ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ทางด้านเครื่องสำอาง และการแต่งหน้ามานาน มีผู้เชี่ยวชาญอันทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์การทำงานในวงการเสริมสวย และเครื่องสำอางเป็นผู้ดำเนินการ


รางวัลเกียรติยศ


รางวัลตุ๊กตาทอง

ปี 2526     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยม
ละคร : ครั้งหนึ่งเราเคยรักกัน
ศิลปิน : กาญจนา สายศิริพร และทีมงาน MTI
ปี 2526     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยม
ละคร : รักพยาบาท
ศิลปิน : อำพล สุวรรณจิตร และทีมงาน MTI
ปี 2530     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยม
ละคร : เหยื่อ
ศิลปิน : มนตรี วัดละเอียด, ทวิช สัมมณี
ปี 2531     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยม
ละคร : ตลาดพรหมจารย์
ศิลปิน : มนตรี วัดละเอียด
ปี 2534     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยม
ละคร : สยึมกึ๋ยส์
ศิลปิน : สุยนต์พงษ์
ปี 2535     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยม
ละคร : บุญตังไข่
ศิลปิน : สุยนต์พงษ์
ปี 2537     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยม
ละคร : เสียดาย
ศิลปิน : ต้อม
ปี 2548     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยม
ภาพยนต์ : โหมโรง
ศิลปิน : มนตรี วัดละเอียด, ภูษณิศา กิตติเกรียงไกร
ปี 2555     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยมและทำผม
ภาพยนต์ : จันดารา ปฐมบท
ศิลปิน : ศิลปิน : มนตรี วัดละเอียด, ทิฆัมพร แซ่ลิ้ม
รางวัลเมขลา

ปี 2537     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยม
ละคร : ล่า
ศิลปิน : พงศ์รัต กิจบำรุง
ปี 2538     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยม
ละคร : อยากหยุดตะวันไว้ที่ปลายฟ้า
ศิลปิน : สิทธิพร รุจิวงศ์สถาพร
ปี 2548     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยม
ละคร : สี่แผ่นดิน
ศิลปิน : สิทธิพร รุจิวงศ์สถาพร
รางวัลจากสมาพันธ์ภาพยนต์

ปี 2535     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยม
ละคร : อนึ่งคิดถึงพอสังเขป
ศิลปิน : อัช อินทปุระ
ปี 2537     รางวัล : แต่งหน้ายอดเยี่ยม
ละคร : ฉลุยหิน คนไข่สุดขอบโลก
ศิลปิน : มนตรี วัดละเอียด
รางวัลจากสมาพันธ์ภาพยนต์

ปี 2539     รางวัล : แชมป์เอเชียประเภทแต่งหน้า แฟนซี ณประเทศฮ่องกง
ศิลปิน : มนตรี วัดละเอียด

ผู้บริหารและที่ปรึกษาคุณบุญเกียรติ โชควัฒนา

ประธานกรรมการ


คุณทิพาภรณ์ โชควัฒนา

รองประธานกรรมการ


คุณพรรณอร แสงอาทิตย์

กรรมการผู้จัดการ


คุณสุวรรณี อรรถคำภีวงศ์

กรรมการ


คุณพรรณี ฉันทวรลักษณ์

กรรมการ


คุณกำธร หลิมเจริญ

กรรมการ


คุณมนตรี วัดละเอียด

กรรมการ


คุณแก้วตา องค์สรณะคม

กรรมการ


คุณอนุรี อนิลบล

กรรมการ


คุณกิตติยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร

กรรมการ