สั่งซื้อสินค้าครบ 500 บาท จัดส่งฟรี

ข่าว

MTI : สัมภาษณ์ SSRU QUEEN 2017

รายการสวย เป๊ะ เวอร์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 สัมภาษณ์ การประกวด SSRU QUEEN 2017 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ------ SSRU QUEEN 2017 อภัสรา หมื่นน้อย (ตาล) เอกการประชามสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองชนะเลิศอันดับ 1 มีนานภัส ล้ำเลิศ (วิว) เอกวิทยุกระจายเสียง สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองชนะเลิศอันดับ 2 ศิริประภา สืบสกุล (มีน) เอกวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

MTI : สัมภาษณ์โครงการ "ห่มน้องเหนือให้หายหนาว" ประจำปี 2560

รายการสวยเป๊ะเวอร์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 สัมภาษณ์ตัวแทนจากโครงการ "ห่มน้องเหนือให้หายหนาว" โดย ชมรมสื่อสร้างสรรค์ ร่วมกับกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ------ จักรินทร์ คำราช กรรมการชมรมสื่อสร้างสรรค์ มยุรา จันทร์ตรี ดาวสาขานิเทศศาสตร์ และดาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี 2558

MTI : สัมภาษณ์สาวเฟื่องฟ้า – หนุ่มขจร และมิสเลดี้เลดี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2560

รายการสวย เป๊ะ เวอร์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 สัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง สาวเฟื่องฟ้า – หนุ่มขจร และมิสเลดี้เลดี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2560 ------ สาวเพื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2560 สิริกานต์ อินทรศร (กานต์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ หนุ่มขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2560 สิทธินัย สมรูป (ดรีม) คณะโรงเรียนการเรือน สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและบริการ มิสเลดี้ เลดี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2560 กัญญ์วรา แก้วจีน (เอสม่อน) คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์

MTI Beauty Today : การแต่งหน้า "ชุดไทยดุสิต"

Beauty Today กับการแต่งหน้า "ชุดไทยดุสิต" รับชมเทคนิคการแต่งหน้า จาก Make up Artist ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา13.30 - 14.00 น. ทาง S Channel

MTI : สัมภาษณ์นักศึกษาต้นแบบ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2560

รายการสวย เป๊ะ เวอร์ วันที่ 7 พ.ย. 60 สัมภาษณ์นักศึกษาต้นแบบ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2560 ภัทรานิษฐ์ อัครพงศ์ไชย (เฟิร์น) คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ---- อาทิตย์ บุพโต (วอร์ม) คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

MTI Beauty Today : แต่งหน้าการแแสดง "กิงกะหร่า"

Beauty Today กับการแต่งหน้าการแสดง "กิงกะหร่า" รับชมเทคนิคการแต่งหน้าของวิทยากร จาก MTI ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา13.30 - 14.00 น. ทาง S Channel

MTI : สุดยอดช่างแต่งหน้า-ช่างทำผม ตะลุยน้ำท่วมไปทำหน้าที่

รายการสวย เป๊ะ เวอร์ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 สัมภาษณ์ช่างแต่งหน้า-ช่างทำผม ตะลุยน้ำท่วมไปทำหน้าที่ คุณเตชนิธิ สองแป้น (ไม้) : ช่างแต่งหน้า คุณวรกฤต รอดไผ่ล้อม (เบิร์ด) : ช่างทำผม

MTI Beauty Today : แต่งหน้า "ฟาโรห์"

Beauty Today กับการแต่งหน้า "ฟาโรห์" รับชมเทคนิคการแต่งหน้าของวิทยากร จาก MTI ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา13.30 - 14.00 น. ทาง S Channel

MTI : อาจารย์ และศิษย์ MTI ร่วมใจแต่งหน้าโขนพระราชทาน

รายการสวย เป๊ะ เวอร์ วันที่ 17 ตุลาคม 2560 สัมภาษณ์ตัวแทน อาจารย์ และศิษย์ MTI ร่วมใจแต่งหน้าโขนพระราชทาน ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ อ. พงศ์รัต กิจบำรุง วิทยากรโรงเรียนสอนศิลปการแต่งหน้า MTI ลัทธ์กมล ไทยจิราพัทธ์ ศิษย์เก่า โรงเรียนสอนศิลปการแต่งหน้า MTI รุ่น 294 อรการ ศิลตระกูล ศิษย์เก่า โรงเรียนสอนศิลปการแต่งหน้า MTI รุ่น 368

MTI Beauty Today : แต่งหน้าชุดประจำจังหวัด "มิสเตอร์ซูปร้า ชลบุรี"

Beauty Today กับการแต่งหน้าชุดประจำจังหวัด "มิสเตอร์ซูปร้า ชลบุรี" รับชมเทคนิคการแต่งหน้าของวิทยากร จาก MTI ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา13.30 - 14.00 น. ทาง S Channel

MTI Beauty Today : แต่งหน้าชุดประจำจังหวัด "มิสซูปร้า เชียงราย"

Beauty Today กับการแต่งหน้า ชุดประจำจังหวัด "มิสซูปร้า เชียงราย" รับชมเทคนิคการแต่งหน้าของวิทยากร จาก MTI ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา13.30 - 14.00 น. ทาง S Channel

MTI : สัมภาษณ์ มิสไทยแลนด์ โกลบอลซีตี้ เพเจ้นท์ 2017

รายการสวย เป๊ะ เวอร์ วันที่ 10 ตุลาคม 2560 สัมภาษณ์ ครีม-ณัฏฐ์ญาภา ศรีจูมพล มิสไทยแลนด์ โกลบอลซีตี้ เพเจ้นท์ 2017 ------- ก๊อปปี้ ณัฏฐกรณ์ ศิริบุตร ผู้ถือลิขสิทธิ์ มิสไทยแลนด์ โกลบอลซีตี้ เพเจ้นท์ 2018

โปรโมชั่นประจำวันนี้

TI FOUNDATION
LIP
POWDER