หลักสูตรแต่งหน้า

ความงาม นั้นเป็นสิ่งที่เกิดมาคู่กับธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ ซึ่งมีความสามารถ
ในการที่จะแต่งเติมสีสันและเสริมสร้างความงามให้กับสิ่งรอบข้าง จะมีคำกล่าวที่ว่า
http://mti-school.campaignserv.com/

วิดีโอสอนเทคนิคการแต่งหน้า

ความงาม นั้นเป็นสิ่งที่เกิดมาคู่กับธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์
ซึ่งมีความสามารถในการที่จะแต่งเติมสีสันและเสริมสร้างความงาม